Herinrichting Westersingel

Foto: Westersingel rond 1930, collectie HCL

Dit jaar (2023) gaat de gemeente Leeuwarden de Westersingel en de aangrenzende Pier Panderstraat herinrichten. De straten moeten 30 km worden en Leeuwarden wil (klimaat!) sterk vergroenen. Daarvoor wordt nu een plan gemaakt. Op deze pagina leest u over de vorderingen en de achtergronden van de herinrichting.

Vanuit de schippers van de Westersingel is al een paar jaar geleden aangedrongen op een betere en beter bruikbare kade-inrichting. Een andere groep bewoners pleit al enkele jaren voor een veiligere straat. Geen wonder dus dat er onder bewoners een flinke animo bestond en bestaat om mee te denken en te praten over de voorgenomen herinrichting.
De gemeente bespreekt haar plannen voor de straat in een aantal ‘werksessies’ met bewoners. De eerste was op 10 mei, de tweede op 21 juni. De volgende is gepland voor 20 september. Een (= mijn) beeld van beide sessies lees je hieronder. De twee gemeentelijke presentaties op de sessie van 21 juni, een over verkeer en een over inrichting en groen, vind je onder deze link.
Verder hebben we als schippers een gesprek met het gemeentelijke projectteam gehad over de ‘scheepsaspecten’ van de herinrichting. Vooral over de kade-inrichting dus. Mijn beeld van elk van die gesprekken vind je hier onder.

Voor alle gemeentelijke informatie over het project kan je de projectleider Jan Buwalda benaderen: mail via deze link of telefonisch via 14-058.

Als je wilt weten hoe de Westersingel er vroeger heeft uitgezien, neus dan vooral rond op de site van de Beeldbank van HCL. Dat is het Historisch Centrum Leeuwarden. Fantastische beelden!

  • Onderzoek kademuren

    Het bedrijf Div-ing. De Boer heeft de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente Leeuwarden de staat van de kademuren van de Westersingel onderzocht. In de technische administratie bij de gemeente is de hele kade verdeeld in zeven ‘secties’. De fundering van de kadeconstructie is bij elk van die secties gelijk, met houten palen. Zie…


  • Beeld van de eerste werksessie over Westersingel en Pier Panderstraat

    10 mei 2023 Algemeen en sfeer Het eerste gesprek met de gemeente over onze straten verliep in een plezierige sfeer. In vier korte inleidingen (verkeersonderzoek, verkeersoplossingen, groen en planproces) schetsten de gemeentemensen de voorgeschiedenis. Ze maakten duidelijk wat de randvoorwaarden aan de kant van de gemeente zijn (bussen en belangrijke verkeersfunctie blijven) en wat de…


  • Beeld tweede werksessie met de gemeente

    21 juni 2023 Negen bewoners waren komen opdraven, duidelijk minder dan de vorige keer. De bijeenkomst begon wat stroef met het per pagina bespreken van het pas twee dagen tevoren toegestuurde verslag van de eerste bijeenkomst. Dat leidde natuurlijk al meteen tot een veelheid aan vragen en opmerkingen. De gemeente stuurt het verslag van déze…