Onderzoek kademuren

Het bedrijf Div-ing. De Boer heeft de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente Leeuwarden de staat van de kademuren van de Westersingel onderzocht. In de technische administratie bij de gemeente is de hele kade verdeeld in zeven ‘secties’. De fundering van de kadeconstructie is bij elk van die secties gelijk, met houten palen. Zie de afbeeldingen hieronder. De oudste secties WA072, WA312 en WA074 zijn identiek en dateren uit 1916. Sectie WA073 is gebouwd in 1955, WA071 in 1963, WA070 in 2001 en WA170 in 2011.

De conclusie voor de verschillende secties was dat sectie WA072 (houten palen) van matige kwaliteit is en WA312 en WA074 redelijk. WA070 en WA073 zijn de stukken met basaltbekleding en die zijn beide goed. Bij WA071 speelt een niet ernstige maar ook nog niet goed verklaarbare aantasting van de palen. 
De algemene conclusie is dat ‘matige kwaliteit’ niet betekent dat er nu iets aan zou moeten gebeuren. Maar als er toch veel op de schop gaat, met name het vervangen van bomen, kan je beter de in de toekomst noodzakelijke verbeteringen nu meteen uitvoeren. Dat gaat dan per sectie, dat wil zeggen per stuk kade en neemt steeds een aantal weken tot maanden in beslag. De schepen moeten voor die periode dan worden verplaatst. Dat wordt allemaal nog uitgebreid met de schippers overlegd.
Zie verder bijgaande illustraties uit het rapport van Div-ing. De Boer.