Beeld tweede werksessie met de gemeente

21 juni 2023

Negen bewoners waren komen opdraven, duidelijk minder dan de vorige keer. De bijeenkomst begon wat stroef met het per pagina bespreken van het pas twee dagen tevoren toegestuurde verslag van de eerste bijeenkomst. Dat leidde natuurlijk al meteen tot een veelheid aan vragen en opmerkingen. De gemeente stuurt het verslag van déze avond veel eerder rond zodat eventuele opmerkingen meteen kunnen worden verwerkt. Ook de uitkomsten van het onderzoek naar de staat van de kademuren wordt een dezer dagen toegestuurd.

De twee presentaties die daarna volgden, verkeer en ontwerp/groen, zijn te bekijken en/of te downloaden via deze link. Hoofdpunten in de verkeersaanpak: versmallen van het profiel, brede fietsstroken en het autogedeelte bestraat met klinkers, microrotondes op de kruisingen van Fonteinstraat en Molenstraat, minder parkeren (behalve in de PP straat), meer groen(vakken). Met die hoofdpunten kon iedereen, was mijn indruk, zich wel zo’n beetje verenigen. Zij het dat een aantal bewoners benauwd is voor meer lawaai en trillingen als de auto’s over een klinkerbestrating gaan rijden. De verkeerskundige bracht daar tegen in dat de verlaagde snelheid uiteindelijk minder lawaai en trillingen oplevert. Wordt nog verder uitgezocht.

De stedenbouwkundige keuzes leidden tot meer discussie. Die begon bij de verschillende uitgangspunten die de stedenbouwkundige formuleerde voor het ontwerp van beide kanten van de Westersingel: ‘rust langs de gevels’ voor de woningkant, ‘reuring op de kade’ voor de schepenkant. Dat zou moeten betekenen vergroenen aan de woningenkant, parkeren aan de schepenkant. Het waarom van deze keuze is onduidelijk: waarom niet één serie uitgangspunten voor beide kanten van de straat? ‘Rust langs de woningen’ bijvoorbeeld, op de schepen wordt ook gewoond tenslotte. Of ‘groen maritiem ensemble’ voor de hele straat.

  • Parkeren voor wie

Minder parkeerplaatsen en meer groen is natuurlijk mooi maar alleen als je als bewoner of bedrijf wel kunt blijven parkeren. Het pleidooi van zo ongeveer alle bewoners om alleen parkeren voor vergunninghouders toe te staan is wel overgekomen maar of dat ook daadwerkelijk te realiseren zal zijn en zo ja wanneer bleef in nevelen gehuld. Dat was wel jammer.

  • Waar parkeren

Die vraag leverde een amusante discussie op tussen de beide kanten van de straat. Het vergroenen aan de schepenkant blijft beperkt tot grotere plantvakken voor de bomen. Dit gaat mijn pet geheel te boven: waarom staan de auto’s van de overburen zoveel beter bij onze schepen voor de deur? Vanwege het ‘rustige beeld’ aan de overkant en de ‘reuring’ langs de kade? Ruimte zat aan de woningenkant. En geparkeerde auto’s zijn stilstaand blik en geen reuring.

  • Groen of keien

Om enigszins onduidelijke reden zit de wezenloze keienstrook langs de kade nog steeds in het ontwerp. Je kan daar niks mee: er groeit niks en je kan er ook niet lopen. Waarom niet daar ook groen? Een dubbele rij bomen aan de waterkant? Lijkt me heel mooi en er is ondergronds ruimte genoeg voor de wortels, zo verzekerde de stedenbouwkundige.

  • Wat met de scheepsmeuk

Hoewel er wel aan nieuwe electrapalen wordt gewerkt blijft het onduidelijk of we ook een wat beter ontworpen ‘scheepsstrook’ tegemoet kunnen zien: waarheen met brievenbus, electrapaal, waterput , vuilcontainer (gemeentelijke voorzieningen) en fiets(en)? De gemeentelijke lijkt op dit vlak  vooralsnog geen ambities te hebben En of er meerpalen komen in plaats van ringen bleef onduidelijk.

Gevoel na afloop/proces

Voor zo’n herinrichtingsplan is niet alleen de ‘productkwaliteit’ van belang maar ook die van het proces. Het viel me op dat een aantal bewoners een (veel) minder positief gevoel hadden dan na de eerste sessie. Het plan mag dan op hoofdlijnen redelijk zijn, de indruk was toch dat we ja of ja mogen zeggen. Deels een kwestie van presentatie maar aangeven waar wel en geen beïnvloedingsmogelijkheden zitten zou mooi zijn geweest. Daarnaast vraag ik me af wat we hier als schippers nu mee opschieten. Die 30 km is mooi en het vergroenen ook. Maar dat laatste gebeurt vooral aan de overkant en wij blijven met het parkeren zitten. Veroordeeld tot ‘reuring’, tja…

Vervolg

De gemeente gaat het plan nu uitwerken. In de gemeentelijke planning staat voor de komende periode “Samen uitwerken voorlopig ontwerp”. Samen, hoe gaat dat dan? Wat doen we samen de komende twee maanden? Wat betekent het voor de bovengenoemde discussiepunten? 
Bedoeling is in ieder geval het ‘voorlopige ontwerp’ (anders dan het woord suggereert is dat formeel niet maar in de praktijk wel flink definitief) op woensdag 13 september in een volgende werksessie te bespreken.

 

22 juni 2023, fv