Beeld gesprek kade-inrichting

20 juli 2023

Op uitnodiging van de Westersingel schippers zijn de leden van de gemeentelijke projectgroep aan boord met Jan Mast en mij komen praten over de ‘scheeps-aspecten’ van de komende herinrichting. Voor de gelegenheid schoof vanuit de gemeente ook Menno Meindertsma aan. Hij is vanuit het team Bedrijfsbureau Beheer betrokken bij het recente onderzoek met duikers naar de kwaliteit van de kademuren. De algemene conclusie van dat onderzoek is dat delen van de kade van matige kwaliteit zijn maar niet dusdanig dat er nu iets aan zou moeten gebeuren. Maar als er toch veel op de schop gaat (m.n. vervangen bomen) is het makkelijker en goedkoper om in de toekomst noodzakelijke verbeteringen nu meteen uit te voeren. En het scheelt later veel gedoe en overlast. Dat gaat dan per stuk kade en neemt steeds een aantal maanden in beslag. Zie voor meer details deze link

Verder hebben we de volgende onderwerpen besproken:

Uitgangspunten.

Helemaal eens met 30 km en vergroenen. Wat ons betreft graag minder auto’s (stilstaand en rijdend) en meer groen.

Belang schepen en scheepsuitstraling.

Daarover waren we het helemaal eens: de Westersingel zonder schepen zou onaangenaam bloot zijn, singel plus schepen plus groen leveren ook nog eens een prachtig beeld op vanuit de binnenstad. In het kader van de binnenstadsplannen (Agenda binnenstad, okt 2021 en Uitvoeringsprogramma) zou dat aspect meer aandacht mogen krijgen.

Kademuur of groen talud met steigers

Zou een groen talud zoals langs de Noordersingel, gecombineerd met steigers per schip zoals in de Museumhaven niet beter/goedkoper kunnen zijn? Is niet echt als serieus alternatief uitgezocht, technisch kan er veel, gemeente hecht wel aan behoud beeld met stenen kademuur. Waterbreedte opofferen stuit zeer waarschijnlijk op een veto van de waterbeheerder, de provincie.

Parkeren, waar en voor wie.

Binnen een paar maanden wordt het parkeerregime hier gelijkgetrokken met dat in de binnenstad. Dat betekent dat het dan tot 22.00 uur betaald parkeren is en dat zal al wat parkeerdruk van niet-bewoners wegnemen. Over parkeren uitsluitend voor vergunninghouders wordt waarschijnlijk pas beslist in het kader van de discussie over de Mobiliteitsvisie.

Voor parkeren zijn er nu al meer dan genoeg mogelijkheden: de garages in de stad en vooral het Catsplein. Gebruik van dat laatste zou meer gestimuleerd moeten worden (ook bekendheid en bereikbaarheid). Jan en ik hebben sterk gepleit voor gelijke verdeling van het (kleinere dan nu) aantal parkeerplaatsen over beide kanten van de weg. We zien geen reden om dat niet te doen, zeker niet als beide kanten van de weg stevig worden vergroend. Het gemeentelijk argument van ‘een rustiger beeld’ geldt, vinden wij, net zo goed voor parkeren alleen aan de westkant van de straat. 

Inrichting tussen weg- en kaderand.

We hebben sterk gepleit voor meer groen en minder verharding. Ook omdat groen beter is tegen de hitte in de stad. Dus de keitjes hoogstens toepassen voor de parkeervakken bijvoorbeeld (zie ook hierboven). Meer groen is voor de gemeente zeker bespreekbaar. De weg wordt smaller en dan biedt de grotere overblijvende maat tot aan de kade mogelijkheden voor een dubbele (verspringende) bomenrij en robuuster groen met daarin een bescheiden (schelpen?) wandelstrook. Zie onze schets hieronder. De ‘scheepsstrook’ direct langs de kade moet ons inziens naar 1,50 m. En graag palen in plaats van ringen: makkelijker afmeren en afvaren en minder struikelgevaar voor argeloze voorbijgangers.

De scheepsvoorzieningen.

Zou toch mooi zijn als er per twee schepen een net ontworpen, bescheiden bouwseltje kon komen voor alle gemeentelijke voorzieningen (kliko, waterput, elektra- en kabel aansluiting) en brievenbus, fietsen en eventueel wat hout. Oneerbiedig de scheepsmeuk. Niet hoger dan anderhalve meter, netjes afgewerkt en natuurlijk met een groen (lessenaars)dakje. Is op meer plaatsen in de stad toepasbaar.  Mooie uitdaging, al was het maar omdat de halve gemeente daar natuurlijk wat van gaat vinden. Maar al gauw mooier dan een auto.

Gevoel na afloop/vervolg.

Het was een prettig gesprek met luisterende oren. We vonden het mooi dat er ruim tijd beschikbaar bleek. Maar we hadden dan ook wel goede koffie, thee en koekjes. ‘De gemeente’ is een stuk wijzer geworden en gaat verder aan de slag. De volgende werksessie met de brede buurtwerkgroep is vooralsnog gepland voor woensdag 20 september. Vragen kunnen in de tussentijd naar projectleider Jan Buwalda

20 juli 2023, fv